Nieuwe zeer Accurate, en Naauwkeurige CAART VANDE RIVER DEN DON OF TANAIS, Met aanwÿzinge van alle des Selfs Diepens, Droogtens etc. afgemeeten in ‘t Iaar 1699, in tegenwoordigheÿd van den Grooten Heer, Czaar, en Grootvorst, PETER ALEXIOWITS, door gods genade Keÿser van geheel Groot, Cleÿn, en Wit Rusland, Mitsgaders van veele Andre Oostelÿke, Westelÿke, en Noordelÿke Coninkrÿken, Heerschappÿken, Vorstendommen, en Landen, sÿnes Hoogwaarden Vaders en Voorvaderlÿke Erve, Heer, en beheerscher, Selfshouder mitsgraders altoos onverwinnelÿke en Vermeerder des Rÿks etc. etc. etc.

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: email
 • Bibliográfiai adatok

Egységesített cím

Don vízrajzi térkép 1705

Cím

Nieuwe zeer Accurate, en Naauwkeurige CAART VANDE RIVER DEN DON OF TANAIS, Met aanwÿzinge van alle des Selfs Diepens, Droogtens etc. afgemeeten in ‘t Iaar 1699, in tegenwoordigheÿd van den Grooten Heer, Czaar, en Grootvorst, PETER ALEXIOWITS, door gods

Lelőhely

Országos Széchényi Könyvtár

Méretarány

[1:710 000] Duÿtsche Mÿlen 15 in een graad, 10 [= 105 mm]

Megjelenés

Te Amsterdam
by Ioachim Ottens [! Wed. Ottens & Zoonen]
[1722]

terjedelem

1 térkl.
rézmetszet, kézi szin.,
102,5×58 cm

Proveniencia

Proven.: Széchényi Ferenc, 204. (OSZK Térképtár, TR 3 049)

Földrajzi név

térképtípus

raktári jelzet

TR 3.049

Közreműködő személyek

Közreműködő intézmények

 • Leírás
 • A térkép csak a folyót és közvetlen környerzetét ábrázolja
 • Észak-északnyugati tájolás, irányrózsával
 • A C. Cruys 1699. évi felmérése alapján 1705-ben ifj. H. Doncker által közreadott térkép későbbi, Ottens-kiadása
 • Mtérk.: Nieuwe kaart van den oorspronk en loop van den Don tot Woronitz, nevens de gebaande weg van Moscwa af tot Woronitz toe-aan beide de zyden met boomen beplant, en ter wydte van 3 uuren met bequaame herbergen voorzien (a Don forrásvidéke), 1:3 130 000 ; De verklaringe van de grondt en voor gevel van zyn groot czaarse majestyten magazyn op Taganrock aen de zee zyde (a taganrogi császári fegyverraktár homlokzata és alaprajza), 1:500 ; Aftekening van zyn czaerze mayesteys haven by Tagenrock (a taganrogi kikötő tervrajza),1:2700 ; Nieuwe kaart verbeeldende de doorgraving uit de riv. Ilafla tot in de Kamisinka, gemaakt door last van zyne keizerl. maj. van Gr. Russlant, om door de zelve uit de riv. den Don met schepen te komen in de riv. de Wolga, en zoo voorts tot in de Caspische zee (az Ilafla és a Kamisinka folyót – így a Dont és a Volgát is – összekötő csatorna), 1:190 000
 • Domborzat halmos ábrázolással
 • Díszes címkerettel
 • Szöveges magyarázatokkal
 • Települések nagyság szerint jellel, névvel, esetenként földrajzi koordinátaadatokkal is
 • Van der Krogt 1985, 472. ; Atlantes Neerlandici, Don 51; Tooley 1999, 318. o.: Cruys-tétel
 • Teljes kiadói feliratok: Te AMSTERDAM by IOACHIM OTTENS op den Nieuwensyk in de Werelt Kaart. ; Te AMSTERDAM by I. OTTENS op den nieuwen Dyk in de Werelt Kaart.
 • Megjelenési idő Van der Krogt 1985, 472. tétel alapján ( a térképet a kiadó 1722. aug. 25-én hirdette)
 • A tényleges kiadó: Joachim Ottens özvegye és fiai

Szólj hozzá Te is!

További térképek